گفتگو

اتاق اصناف ایران تشکل پویا و تسهیل کننده برای کسبه و بخش خصوصی است

رئیس اتاق اصناف خرم‌آباد گفت: اتاق اصناف ایران تشکل پویا و تسهیل کننده برای صنوف کشور و بخش خصوصی است.…