اخبار

‌ ‌  تغییر نظام قیمت گذاری کالا با هدف ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.

 

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالاها به منظور ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.

 

علی امانت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده ؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد.

 

وی اضافه کرد: این طرح به منظور ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب و کار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.

 

امانت با اشاره به جلسات کارشناسی در خصوص تغییر نظام قیمت گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  و برداشتن  الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا صورت می گیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه  مصرف کننده بر حسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین تر آوردن  قیمت و بالابردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف کننده نیز است.

 

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد:به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحد های کوچک بشود اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.