اخبار

‌ کمک ۲۲۳۵۰۰۰۰ ریالی اتحادیه خرازی و پوشاک مرکز لرستان به دانش آموزان نیازمند

 آقای محمدرضا علی آبادی رئیس اتحادیه خرازی و پوشاک مرکز لرستان در گفتوگو با روابط عمومی اتاق اصناف لرستان، ضمن تاکید بر لزوم حمایت از اقشار نیازمند جامعه از جمع آوری کمک های غیرنقدی این اتحادیه به ارزش ۲۲۳۵۰۰۰۰ریال خبر داد و گفت: اعضای این اتحادیه در آستانه بازگشایی مدارس تعداد:

۴۹ عدد مانتو تک به ارزش۱۷۱۵۰۰۰۰ریال

۱۴عدد مانتو شلوار به ارزش ۴۲۰۰۰۰ریال

۲۰ عدد مقنعه به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ریال

به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند  که این هدایا تحویل نماینده کمیته امداد امام (ره)منطقه یک خرم آباد شد.