اخبار

۵۰ پروانه کسب رایگان برای زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند

در مراسم گلریزان ماه رمضان امسال که به میزبانی ستاد دیه استان لرستان و به منظور کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند برگزار شد، رییس وهیئت رییسه اتاق اصناف لرستان و روسای اتحادیه های صنفی و اصناف و بازاریان مرکز لرستان حضور پررنگ خود را ایفا نمودند.
در این مراسم علاوه بر کمک های نقدی و غیر نقدی اصناف مرکز لرستان،اتاق اصناف لرستان هزینه صدور ۵۰ پروانه کسب به زندانیان جرائم غیر عمد و نیازمند را تقبل نمود.