اخبار

گشت مشترک دادستانی،تعزیرات حکومتی،سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف مرکز لرستان

در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل و نظارت بر کالای مصرفی مورد نیاز مردم ، عصر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۷/۱۰گشت مشترکی با حضور آقای رازانی دادستان عمومی و انقلاب لرستان،آقای براری رییس اداره کل تعزیرات حکومتی استان،آقای صفی خانی رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت لرستان، آقای اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان و جمعی دیگر از مسئولین و بازرسین تشکیل و از چندین واحد صنفی بازدید و بازرسی بعمل آمد که ضمن تذکرات لازم به برخی از واحدها ، جهت واحدهای متخلف برگ گزارش و صورتجلسه تنظیم و جهت بررسی و رسیدگی به اتاق اصناف مرکز لرستان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال گردید .