اخبار

گشت مشترک اتحادیه فرش دستباف و بیمه تامین اجتماعی لرستان

 

نوروز فروغی نصب رییس اتحادیه فرش دستباف و قالیشویی مرکز لرستان در گفت و گو با روابط عمومی اتاق اصناف لرستان:

سال گذشته بیمه تامین اجتماعی لرستان سقف تعدادبیمه شدگان قالیباف برای مرکز لرستان را ۴۹۱۷ نفر اعلام کرد که با توجه به تعداد کل بیمه شدگان ۹۴۴۰ نفری شروع به تقلیل آنها بصورت یکطرفه کرد و تا ابتدای سال ۹۶ تعداد آنها را به ۶۲۰۰ نفر کاهش داد.

با توجه به اینکه قطع شدن بیمه این افراد بدون بازدید انجام می شد حق قالیبافان فعال در حال ضایع شدن بود لذا طی جلسه ای با استاندار محترم لرستان مقرر شد یک تیم مشترک از کارشناسان سازمان بیمه تامین اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیه فرش دست باف مرکز لرستان  جهت بازدید از مراکز قالیبافی تشکیل شود.

این تیم تا کنون ۴۹ بازدید انجام داده که از این تعداد فغالیت ۲۰ واحد تایید و ۲۹ واحد دیگربا همکاری بیمه تامن اجتماعی نوع بیمه خود را تغییر دادند.