گالری تصاویر

 

۰۰۱۳                                    img_5651

دیدار با استاندار محترم لرستان                                                    کارگاه آموزشی اتاق اصناف

 

۱۰                                      (۳)

تکیه گاه حضرت رقیه (س)                                                                  راه پیمایی ۲۲ بهمن