اخبار

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در استان لرستان

نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان،با حضور اعضای‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که به دعوت اتاق بازرگانی لرستان به این استان سفر کرده اند برگزار‌ شد.

 دراین نشست که پنج شنبه ۱۳/۷/۹۶ برگزار شد نماینده معزز ولی فقیه در استان، استاندار لرستان، نمایندگان محترم استان در مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی حضور داشتند.

آرش راشدی رییس اتاق اصناف لرستان و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی لرستان

از اعضای کمیسیون مذکور خواستار تخصیص بودجه و اعتبار و توجه ویژه به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط در بودجه سال آینده شد.

همچنین ضمن گلایه مندی از عدم پرداخت بودجه بازرسین اصناف کشور از سهم جرایم، خواستار پیگیری موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی شد

راشدی در این جلسه ضمن تشریح بخش خدمات و بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در حوزه اصناف و اشاره به اینکه در کشور ۳۰۰۰

واحدصنفی وجود دارد و با عنایت باینکه بیشتر سهم اشتغال در کشور بدون هیچگونه حمایتی از سوی مجلس و دولت در حوزه اصناف می باشد،تنها راه برون رفت کشور و خصوصا استان لرستان از معضل بیکاری توجه و حمایت ویژه به بنگاه های خرد واصناف دانست.