اخبار

کلاس مسائل انتظامی اماکن در اتاق اصناف لرستان برگزار شد

کلاس آموزشی مسائل انتظامی اداره نظارت بر اماکن در اتاق اصناف مرکز لرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، این کلاس مسائل و اقدامات پیشگیرانه، تهدیدات متصوره، نکات و ضوابط انتظامی توسط سرهنگ گودرز نژاد رییس اداره نظارت بر اماکن استان به اصناف حاضر در کلاس آموزش داده شد.
کلاس های آموزشی و آگاهی بخشی اصناف مرکز استان لرستان به صورت هفتگی در خرم آباد برگزار می شود.DSCN4125