اخبار

کلاس آموزش نظام صنفی در خرم آباد برگزار شد

کلاس آموزش نظام صنفی برای جمعی از فعالان اصناف خرم آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، قوامی مدیریت بازرسی و نظارت و اصناف استان در این کلاس با اشاره به قوانین نظام صنفی بر اجرای دقیق این قوانین توسط صنوف تاکید کرد.
در این کلاس جمعی از صاحبان صنوف مرکز استان لرستان با قوانین و مقررات نظام صنفی آشنا شدند.
کلاش های آموزشی ویژه اصناف به صورت هفتگی در محل اتاق اصناف مرکز استان لرستان در خرم آباد برگزار می شود.qqw