اخبار

پیگیری نامه با کد رهگیری از طریق سایت

پیگیری نامه با کد رهگیری، نرم افزاری است که به منظور ایجاد سهولت در پیگیری امور توسط ارباب رجوع، به ویژه در زمینه مکاتبات و نامه نگاری مورد استفاده قرار می گیرد.

شهاب رحیمی کارشناس انفورماتیک این اتاق افزود : نرم افزار پیگرد این امکان را برای اعضاء فراهم می نماید که بتوانند به روش های گوناگون، سهولت در پیگیری را برای ارباب رجوع فراهم آورند.

شایان ذکر است که افراد با استفاده از این امکان، بدون دسترسی به سایر اطلاعات نامه، تنها از شرایط پیگیری نامه خود آگاه می شوند. نرم افزار پیگرد با قابلیت پیگیرری مکاتبرات از طریق وب سایت به سازمان و ارباب رجوع این امکان را می دهد، پیگیری نامه های مربوطه را مشاهده نمایند.