اخبار

پیگیری مطالبات اصناف مرکز لرستان

رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان در دیدارها و نشست های مختلف با روئسای دستگاه های اجرایی و بانک ها پیگیر مطالبات اصناف مرکز لرستان شد.

آقای اسبکوه در این دیدار ها ضمن تبریک به روئسای جدید برخی دستگاه های اجرایی گفت: اصناف در سال ۹۹ با توجه به مشکلات پیش آمده دچار رکود و کسادی کسب و کار شدند و پیک طلایی فروش خود را به دلیل کرونا از دست دادند و به همین دلیل پیگیر مطالبات اصناف هستیم . وی افزود: لازم است تا دولت در مواقع ضروری مثل شرایط ایجاد شده این روزها حمایت بیشتری را از صنوف داشته باشد و دولت سرمایه مردمی در بخش اقتصادی را نباید نادیده بگیرد و بخش خوشه ای و تولیدی کوچک را که با تلاش خود به تولید رسیده اند مدنظر قرار دهد و به همان اندازه که صنایع تولیدات دارند اصناف هم می توانند تولیدات گسترده ای داشته باشند و با حمایت از واحدهای خرد و خوشه ای نیز میتواند به جهش تولید کمک کرده و باعث ایجاد انگیزه تولید شوند.