اخبار

پیام تبریک رئیس اتاق اصناف لرستان به مهندس حبیب الله خجسته پور

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

در طی تغییرات چند روز گذشته استانداری و جایگزینی مهندس حبیب الله خجسته پور به جای مهندس شاهرخی معاونت سیاسی امنیتی استانداری، آرش راشدی رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان طی پیامی مراتب تبریک و تقدیر خویش را به ایشان اعلام داشتند. در ادامه ایشان از زحمات مهندس شاهرخی که در طول چند سال تصدی این پست بسیار موفق عملکرده بود تقدیر نمودند.