اخبار

پلمپ ۳ کارگاه متخلف تولید شیرینی ، زولبیا و بامیه در شهر خرم آباد

در ادامه طرح تشدید نظارت بر مراکز تهیه و تولید مواد غذایی در ماه مبارک رمضان و در راستای اجرای دستورات دادستانی استان لرستان گشت‌های مشترک اتاق اصناف لرستان، بهداشت محیط ،و اداره نظارت بر اماکن عمومی ۳ واحد تولید شیرینی، زولبیا و بامیه که بدون مجوز، فعالیت و بصورت غیر بهداشتی اقدام به تولید کرده بودند را شناسایی و پلمپ کردند.