اخبار

پلمپ واحدهای فروشنده قلیان در سطح شهر خرم آباد

اتاق اصناف لرستان با هماهنگی دادستانی و با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی اقدام به پلمپ واحدهای فروشنده قلیان در شهر خرم آباد کرد .
این اقدام با هدف رفع سد معبر به وجود آمده توسط آنها و همچنین زیبا سازی معابر در آستانه تعطیلات نوروز و حضور گردشگران در شهرانجام گرفت.