اخبار

پخت غذای گرم در مناطق زلزله زده

اتحادیه رستوران داران مرکز لرستان ۲۰ نفر از آشپزهای ماهر عضو اتحادیه خود را به همراه چند تن مواد غذایی خام شامل برنج، روغن،گوشت قرمز و سفیدو تعدا ۸۰ عدد کپسول گاز و تجهیزات آشپزی جهت پخت غذای گرم برای آسیب دیدگان زلزله غرب کشور به استان کرمانشاه اعزام کرد.