اخبار

هفته دفاع مقدس گرامی باد

۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور رشادتهای مردان و زنان ایران اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی گرامی باد.۸۱۷۶۸۳۲۳-۷۰۱۷۷۵۵۱