گفتگو

هشت هزار مورد بازرسی از اصناف لرستان انجام شد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف مرکز استان لرستان از انجام هشت هزار و ۵۸۷ مورد بازرسی از اصناف استان در آبان ماه جاری خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، اردشیر قوامی افزود: با انجام این تعداد بازرسی ۲۹۳ مورد پرونده تخلف در سطح استان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده، ۲۱ مورد مربوط به گرانفروشی، ۳۳ مو د کم فروشی، ۱۱۲ مورد عدم درج قیمت و نرخنامه، ۲۴ مورد عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی و مابقی در خصوص تقلب، تداخل صنفی، عدم صدور صورتحساب بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۲۹۳ پرونده منجر به جریمه نقدی شده، اظهار داشت: از میان پرونده های تشکیل شده ۲۴۹ مورد با جرائم بیشتر از ۵۰۰ هزار ریال و کمتر از ۱۰ میلیارد ریال جریمه و تعداد سه پرونده نیز با جرائم بیش از ۱۰ میلیون ریال جریمه شده اند.
وی اضافه کرد: گشت های بازرسی و نظارت به صورت روزانه و موردی در سطح واحدهای صنفی استان لرستان برگزار و با واحدهای صنفی متخلف برخورد می شود.

۸۱۸۶۸۰۹۴-۷۰۳۵۶۵۶۴

۸۱۸۶۸۰۹۴-۷۰۳۵۶۵۶۵