اخبار

نشست مدیران اداره پست استان لرستان و رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان

در این نشست که با هدف رفع مشکل واحد های صنفی بدون کد پستی در مرکز لرستان برگزار شد
مقرر گردید طی تفاهم نامه ای با همکاری اتاق اصناف مرکز لرستان و اداره پست استان به تمام واحد های صنفی کد پستی اختصاص یابد.

نشست مدیران اداره پست  استان لرستان و رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان