اخبار

مهارت فنی ۸۰ درصد فعالان اتحادیه درودگران خرم آباد

رییس اتحادیه درودگران و شیشه بران خرم آباد از دارا بودن کارت مهارت ۸۰ درصد از فعالان این اتحادیه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، علیرضا خسروی فرد افزود: از مجموع ۳۵۰ عضو این اتحادیه تعداد ۸۰ درصد از آنان کارت مهارت های فنی و عملی را دارا بوده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز در گروههای توزیعی و فروشندگان فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: فعالان این اتحادیه در ۲۲ رسته صنفی و در حوزه های تولیدی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت مستقیم حدود سه هزار نفر در این حوزه در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد افراد به صورت مستقیم در حوزه درودگران و شیشه بران در خرم آباد فعالیت دارند و افزاد دیگری نیز در حوزه های مرتبط با این اتحادیه در حال فعالیت هستند.