اخبار

معاون استاندار لرستان در مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف:/ اصناف از ارکان اصلی توسعه محسوب می‌شوند

معاون استاندار لرستان با تبریک روز اصناف بیان کرد: اصناف در حوزه کسب و کار یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار می‌روند و نقش آنها بسیار قابل توجه است.
گودرز امیری ادامه داد: اصناف از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار اند و باید از این فرصت‌ها استفاده مفیدی در جهت خدمت به مردم و توسعه کسب و کار کرد.
وی عنوان کرد: نقش بی بدیل اصناف بر هیچ فردی پوشیده نیست و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد، نظام استاد شاگردی در اصناف یکی از نظام‌های قابل قبول بود که ریشه صنعت از این محل نشات گرفته است.