گزارش تصویری

مسابقه تیراندازی بسیجیان اتاق اصناف لرستان از نگاه دوربین

۱ ۵ ۶ ۹ ۳ ۸ ۲ ۴ ۱۱ DSCN5291 DSCN5294 DSCN5298 ۱۰

مسابقه تیراندازی بسیجیان اتاق اصناف مرکز لرستان در خرم آباد برگزار شد.