اخبار

مسابقه تیراندازی بسیجیان اتاق اصناف لرستان از نگاه دوربین

مسابقه تیراندازی بسیجیان اتاق اصناف مرکز استان لرستان در خرم آباد برگزار شد.