اخبار

مراسم تودیع و معارفه مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز لرستان

مراسم بازنشستگی جناب آقای اردشیر قوامی مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز لرستان ومعارفه جناب آقای جمشید دلفان به عنوان رییس جدید واحد بازرسی و نظارت این اتاق روز چهارشنبه سوم دیماه در سالن اجلاس اتاق اصناف مرکز لرستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور هیئت رییسه و پرسنل اتاق اصناف مرکز لرستان و پرسنل بازرسی و نظارت این اتاق برگزار شد آقای اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان ضمن قدر دانی از زحمات بی دریغ  آقای قوامی طی بیش از 30 سال خدمت صادقانه در حوزه اصناف مرکز لرستان، آقای جمشید دلفان مسئول شکایات این اتاق را بعنوان مدیر جدید بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز لرستان منصوب نمودند.

همچنین آقای نیک منش مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در این مراسم طی تماس تلفنی از زحمات آقای قوامی قدر دانی نمود و برای آقای دلفان در سمت جدید آرزوی موفقیت کردند.