گفتگو

مدیر کل تعزیرات لرستان: اتاق اصناف نقش مهمی در هدایت جامعه صنفی دارد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: اتاق اصناف مرکز استان لرستان نقش مهم و تعیین کننده ای در هدایت و راهبرد بازار و جامعه صنفی استان دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، بهرام براری افزود: ظرفیت های قابل توجهی برای ساماندهی واحدهای صنفی بر مدار قانون پیش بینی شده که در بخش تولیت و تصدی بخشی در اجرا به اتاق اصناف واگذار شده و بر این اساس اتاق اصناف می تواند نقش منحصر به فرد و بی بدیلی را داشته باشد.
وی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت ها و توانمندی ها می تواند در رشد و توسعه اصناف و پیشبرد جامعه صنفی استان موثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به تعامل فی مابین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اتاق اصناف به عنوان نماینده اصناف و بازاریان و تعزیرات حکومتی به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی تعامل و همکاری بسیار خوبی با هم دارند و لرستان به عنوان یکی از استانهای پرتعامل در خصوص ارتباط نهاد شبه قضایی و بازار است.
وی افق های روشنی را برای این تعامل پیش بینی کرد و افزود: سطح تعامل و همکاری میان اتاق اصناف مرکز استان و تعزیرات حکومتی بسیار موثر است و در راستای حمایت از مصرف کنندگان و مقابله با متخلفان گام های مهمی برداشته شده است.
وی اضافه کرد: اتاق اصناف مرکز استان در راستای اقدامات نظارتی اعتقاد راسخی به خویش نظارتی داشته این مهم موجب شده تا فرهنگ خویش نظارتی در بازار و اصناف مرکز استان نیز رایج شود.
براری گفت: خویش نظارتی بهتر از برون نظارتی بوده و مردم نیز از این مهم استقبال می کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در ادامه با اشاره به برخورد قاطعانه و قانونی با متخلفان نیز گفت: تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی و به عنوان بازوی اجرایی دولت در خصوص تامین حقوق مصرف کنندگان حول محور قانون از هیچ کوششی فروگذار نکرده و در این راستا برخورد جدی با متخلفین خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دستگاههای همچون اتاق اصناف و اتحادیه های صنوف نیز می توانند با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص برخورد قاطعانه با متخلفین ما را یاری دهند و درراستای حمایت از مصرف کنندگان و حمایت از اصناف و بازاریان قانونمند، ایفای نقش کنند.

fdg