اخبار

مختومه شدن ۱۷۰ پرونده کیفری شکایت از واحد های صنفی، در اتحادیه ها

آقای قوامی مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف لرستان تعداد کل شکایات انجام گرفته در ۹ ماه اول سال ۹۵ را
۸۰۰ مورد عنوان کرد و گفت ۵۵۰ شکایات حضوری ،۲۰۰ مورد تلفنی و ۵۰ شکایت کتبی بوده است.
آقای قوامی تصریح کرد: از مجموع ۸۰۰ شکایت انجام گرفته۴۵۰ مورد در رابطه با کالای فروخته شده و ۳۵۰ شکایت در رابطه با خدمات ارائه شده بوده است که از این تعداد ۳۳۹ واحد صنفی غیر متخلف و ۱۹۰ مورد متخلف شناخته شده است همچنین ۱۷۰ پرونده در اتحادیه ها مختومه شد و ۱۰۱ مورد دیگر در دست اقدام میباشد.
وی افزود: طی بیش از ۱۵ هزار فقره بازرسی ۹۹۷ پرونده برای واحدهایی که دارای تخلف صنفی بودند تشکیل و مبلغ بیش از یک میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون ریال جریمه برای آنها پیشنهاد شد و پرونده ها برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع داده شدند.
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف لرستان گفت کسبه با مطالعه قوانین نظام صنفی و نصب برچسب قیمت بر روی کالا از وارد آمدن خسارت به خود و اجحاف نا خواسته در حق مشتری جلوگیری کنند.
وی در پایان از مردم خواست که در صورت مشاهده تخلف از واحدهای صنفی با شماره تلفن ۳۳۲۴۲۵۲۶ تماس بگیرند.