اخبار

لزوم تشویق اصناف به فروش کالای ایرانی

در دیدار مسئولین بسیج اصناف استان لرستان و هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف مرکز لرستان جناب سرهنگ ابدالی، ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز لرستان بر بیشترشدن تعامل این اتاق و بسیج اصناف تاکید کرد و گفت: با فرهنگ سازی فروش کالای ایرانی در بین اصناف و برگزاری همایشات با موضوع مزایای استفاده از کالای داخلی در جهت محقق شدن اهداف شعار امسال گام برداریم.
آقای منوچهر اسبکوه رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان نیز در این خصوص به برنامه های اتاق اصناف مرکز لرستان جهت تشویق اصناف برای فروش کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف لرستان در دوره های آموزشی خود متقاضیان دریافت پروانه کسب را با مزایای استفاده از کالای ایرانی آشنا میسازد.