گفتگو

قطع سهمیه بنزین موجب بروز مشکلات برای آژانس داران شده است

رییس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه خرم آباد گفت: قطع سهمیه بنزین دولتی موجب بروز مشکلاتی برای صاحبان موسسات اتومبیل کرایه و رانندگان آژانس شده است.
سیروس محسن زاده افزود: با قطع ناگهانی سهمیه بنزین دولتی بسیاری از افراد فعال در این رسته با مشکلاتی مواجه شده اند که با توجه به نرخ کرایه تاکسی و آژانس با مشکلاتی مواجه شده اند.
وی اضافه کرد: هر ساله نرخ کرایه تاکسی در کشور افزایش می یابد که امسال به رغم قطع سهمیه بنزین دولتی، متاسفانه کرایه آژانس ها افزایش پیدا نکرده است و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه با ضرر و زیان هایی همراه هستند.
وی در ادامه با انتقاد از برخی موسسات اتومبیل کرایه سطح شهر خرم آباد اظهار داشت: برخی از این موسسات تحت پوشش شهرداری بوده که نظارت خاصی روی این افراد نبوده و حتی برخی از این موسسات فاقد پارکینگ اختصاصی هستند.
وی تصریح کرد: اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه خرم آباد به دنبال متحد الشکل کردن لباس فرم برای رانندگان آژانس بوده که متاسفانه به دلیل عدم همکاری آژانس های تحت پوشش شهرداری این مهم اجرایی نشده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا مسوولان استان با تدبیر و برنامه ریزی برای رفع مشکلات رانندگان موسسات اتومبیل کرایه در سطح شهر خرم آباد اقدام کنند تا علاوه بر قطع سهمیه بنزین این افراد، در خصوص نرخ کرایه با مشکل مواجه نباشند.q1