اخبار

قدردانی کسبه پاساژ قائم از رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان

کسبه مجتمع تجاری پاساژ قائم خرم آباد، از آرش راشدی و هیئت رئیسه اتاق اصناف در رابطه به پاس برپایی جلسات حمایتی از این کاسبان که در حادثه آتشسوزی متضرر شده بودند، درقالب بنر و تراکت تقدیر و تشکر نمودند.