اخبار

قدردانی رییس اتاق اصناف مرکز لرستان از اصناف و بازاریان

آقای اسبکوه ضمن تشکر از آقای دکتر خادمی استاندار محترم لرستان بابت درک وضعیت معیشتی اصناف از تمامی صنوفی که به صورت داوطلبانه نسبت به تعطیلی واحد خود اقدام کرده و پویش های مردمی برای مقابله با کرونا راه انداخته اند، نهایت قدردانی را نمود.

رییس اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: فروشگاه های عرضه کالاهای اساسی مردم نیز با رعایت اصول بهداشتی، فعال هستند و طی بازدیدی که صورت گرفت، محصولات بدون افزایش قیمت عرضه می شوند.

 منوچهر اسبکوه از اصناف خواست که با در خانه ماندند و ادامه تعطیلی واحد های صنفی تا ۲۳ فروردین مانع از ترددهای غیرضروری شوند.

وی همچنین از اقدامات و همراهی مجموعه قضائی و نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران استان، سازمان ص.م.ت و تعزیرات حکومتی استان نیز قدر دانی نمود.

#در خانه بمانیم

#کرونا را شکست خواهیم داد