اخبار

فعالیت مدیریت بازرسی اتاق اصناف

با آغاز سال ۹۵ فعالیت مدیریت بازرسی نظارت اتاق اصناف مرکز لرستان در زمینه معضل تداخل شغلی شدت گرفت.به گفته قوامی مدیر بازرسی نظارت اتاق اصناف لرستان، این تخلفات باعث رکود بازار بسیاری از کسبه و حتی کارخانجات تولیدی شده و برای کسبه ای که دارای پروانه کسب میباشند مشکلاتی را همراه داشته است.ازاین رو بازرسی اتاق اصناف فعالیت خود را درزمینه برخورد با این معضل شدت داده و با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته است.
برخورد با نمایندگی های تقلبی نیز از دیگر اقدامات مدیریت بازرسی نظارت اتاق اصناف لرستان بود که پس از شناسایی با آنها برخود قانونی صورت گرفت.

/wp-content/gallery/ashora-94