اخبار

عکاسی در ثبت‌احوال ممنوع شد

رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران گفت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری ، عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیر مجاز است.
منوچهر باستانی اظهار کرد: با توجه به اینکه در موارد متعدد افراد فاقد تخصص کافی در این زمینه بودند، از سوی مردم گلایه های متعددی صورت گرفت و بر همین اساس انجام تخصصی کار از خواسته های اصلی و اساسی ما بود.
باستانی گفت: حال قرار شده که عکس‌های کارت ملی در عکاسی ها گرفته شود .
سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در این خصوص با بیان اینکه عکس هایی که برای کارت ملی هوشمند استفاده می شود در دفاتر پست و پیشخوان گرفته شده و ثبت احوال در این زمینه ذی النفع نیست، گفت برای ثبت احوال فرقی نمی کند که عکس از کجا گرفته می شود،ولی عکس باید در سیستم نرم افزاری این سازمان تایید شود.