اخبار

عضویت نماینده اتاق اصناف مرکز لرستان در هیات حل اختلاف اداره کار

نماینده اتاق اصناف مرکز استان لرستان به عنوان نماینده کارفرمایان در هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد انتخاب شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، “محمد محسن پوران” به عنوان عضو در این هیات حل اختلاف انتخاب شد.

پوران رییس اتحایده صنف تعمیرکاران لوازم خانگی بوده و به عنوان نماینده اتاق اصناف مرکز استان لرستان در این هیات حضور خواهد داشت.

اتاق لرستان ۱۱۲