اخبار

عرض تسلیت

جناب آقای منوچهر اسبکوه
ریاست محترم اتاق اصناف مرکز لرستان

تحمل فقدان پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضایت نیست.
این ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات را خواستاریم.

هیئت رییسه، کارکنان و مدیریت بازرسی اتاق اصناف مرکز لرستان