اخبار

ضرب‌الاجل وزارت بهداشت برای نانوایی‌ها

معاون فنی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، جزییات برنامه‌های نظارتی این مرکز بر مراکز طبخ و توزیع مواد غذایی در سال جاری را تشریح کرد.
مهندس محسن فرهادی در آستانه هفته سلامت در خصوص برنامه های مرکز سلامت محیط و کار برای نظارت بر مراکز توزیع و طبخ با توجه به شعار هفته سلامت با عنوان “ایمنی غذا؛ از مزرعه تا سفره”، گفت: تقریبا دو محور اصلی در این مورد را از ابتدای سال آغاز کردیم و عملیاتی شده است.
افزایش سه برابری گزارشهای مردمی با گسترش سامانه ۱۴۹۰
وی یکی از محورها را گسترش سامانه رسیدگی به شکایات مردمی یعنی سامانه ۱۴۹۰ عنوان کرد و افزود: این کار از ابتدای سال صورت گرفته و عملا ارتباط ما را با مردم به طور مستقیم برقرار میکند. به این معنی که مردم از این طریق میتوانند انتقادات، پیشنهادات، گزارشها و شکایات خود را از واحدهای صنفی ارائه کنند.
۲۰۰۰ شکایت بهداشتی؛ از ابتدای امسال
فرهادی با بیان اینکه این سیستم در سطح تمامی دانشگاههای علوم پزشکی برقرار است، اظهار کرد: کارشناسان ما شکایات را مستقیما در اختیار بازرسان قرار میدهند. از ابتدای امسال تا کنون تعداد گزارشهای دریافتی از طریق این سامانه سه برابر نسبت به وضعیت عادی افزایش یافته به این معنی که ۲ هزار مورد شکایت بهداشتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
آغاز رتبه بندی رستورانها
نانواییها و اغذیه فروشیها در دستور کار
وی همچنین به رتبهبندی رستورانها که از طریق سامانه ۱۴۹۰ انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: این کار به صورت پایلوت آغاز شده و بر اساس آن به رستورانهای نمونه سه سیب سلامت، به واحدهایی که رتبه پایینتر داشتند دو سیب سلامت و به واحدهای رتبه پایین تر، یک سیب سلامت داده شده است.
فرهادی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش این رتبهبندیها به نانواییها و اغذیه فروشیها و با بیان اینکه این کار همکاری عمیقتر میان مرکز سلامت محیط و کار و اصناف را میطلبد، افزود: امسال حتما شاهد آن اتفاق خواهیم بود.
گسترش کنترل کیفی غذا در سال جاری
معاون فنی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گسترش کنترل کیفی غذا در سطح عرضه را محور دیگر برنامه های نظارتی این مرکز در سال جاری دانست و اظهار کرد: این کار از طریق برداشت نمونههای مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه صورت میگیرد. در این راستا در برنامه نوروز توانستیم این نمونه برداری را ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهیم.
منبع:ایسنا۱۱۰۳۲۰۰۹۱۱۱۷

Is to your hair refill using on necessary. We the pharmacy in canada them my a morning was you travel?