اخبار

صدور ۳۱۶ پروانه کسب خرم آباد در چهار ماهه نخست امسال

نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان از صدور و تمدید ۳۱۶ پروانه کسب واحدهای صنفی در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان، منوچهر اسبکوه گفت: در مدت یاد شده ۳۰۳ پروانه واحدهای صنفی صادر و ۱۳ پروانه کسب نیز تمدید شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس عملکرد اتاق اصناف مرکز استان لرستان و اتحادیه های امور صنفی بیشترین آمار صدور پروانه با ۹۶ پروانه صادر شده مربوط به خرداد ماه و کمترین آن با ۵۵ پروانه صادر شده در فروردین ماه بوده است.
وی تصریح کرد: در حوزه فعالیت صنوف توزیعی در مدت یاد شده ۱۴۴ پروانه صادر و ۸ پروانه تمدید شده و در حوزه خدماتی نیز ۶۶ پروانه صادر و دو پروانه نیز تمدید شده است.
وی در خصوص پروانه های صادر شده در حوزه خدماتی فنی نیز گفت: در چهار ماهه نخست امسال در حوزه خدماتی فنی نیز ۶۱ پروانه صادر و دو پروانه نیز تمدید شده است.
اسبکوه افزود: در حوزه صنوف تولیدی نیز ۳۲ پروانه صادر و یک پروانه نیز تمدید شده است.
وی خاطر نشان کرد که صدور پروانه کسب و تمدید پروانه به صورت روزانه در اتحادیه های امور صنفی مرکز استان انجام می شود.

DSCN3877