اخبار

صدور پروانه کسب در کمترین زمان ممکن

آقای مهندس آرش راشدی رئیس اتاق اصناف لرستان در گفتگو با خبرنگار واحد خبر یکی از دلایل وجود واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را طولانی بودن مراحل اداری و مراجعه زیاد متقاضیان به اتحادیه ها دانست و افزود: با راه اندازی سامانه اصناف ایران این مشکل به حداقل خود رسیده و صدور پروانه کسب در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.