اخبار

صدور مدرک معادل دانشگاهی برای استاد کاران

با تفاهمی که بین اتاق اصناف لرستان و پردیس بین الملل علوم و فنون فارابی و دانشگاه علوم تحقیقات اوراسیای گرجستان صورت گرفت استاد کاران و صاحبان مشاغلی که فاقد تحصیلات دانشگاهی ویا دارای مدرک غیر مرتبط با شغل خود هستند تعیین سطح مهارت شده و مدرک معادل دانشگاهی دریافت میکنند.
در سیستم قانونی معادلسازی؛آخرین مدرک تحصیلی که حداقل باید مدرک سیکل باشد بهمراه سوابق کاری که باید بصورت تایید شده ارایه شود ؛تجمیع شده و به یک مدرک معادل در رشته ای که سابقه کاری متقاضی در آن رشته است در یک مقطع کاردانی/کارشناسی /کارشناسی ارشد و دکتری ؛تبدیل میشود .مثلا اگر آخرین مدرک تحصیلی شخص دیپلم بوده و حدود ۵سال سابقه کاری در زمینه کامپیوتر داشته باشد ؛میتواند مدرک معادل رشته مهندسی کامپیوتر را دریافت کند.
مدارک معادل فقط شبیه مدارک دانشگاهی هستند ودرواقع کاربرد محدودتری نسبت به مدارک اصل دانشگاهی دارند.
این مدارک در درجه اول برای بالابردن شخصیت اجتماعی افراد طراحی شده اند.یعنی کسانیکه سابقه کاری قابل ارایه خوبی دارند اما مدرک تحصیلی مناسبی ندارند و بهمین دلیل در ارتباطات اجتماعی خود و در خانواده و عقد قراردادهای کاری بدلیل کمبود مدرک ؛اعتماد بنفس خودرا از دست داده اند.اینگونه افراد هدف مناسبی برای اخذ مدارک معادل میباشند.مضاف برااینکه مدارک معادل در بعضی از شرکتهای خصوصی بعنوان مدرک تحصیلی از شخص پذیرفته میشوند(طبق سیاستهای شرکت مورد نظر).همچنین این مدارک جهت مهاجرت و بالابردن امتیاز اقامت در کشورهای مختلف مفید میباشند.

مرجع صدور این مدارک دو مرکز پردیس بین الملل علوم و فنون فارابی و دانشگاه علوم تحقیقات اوراسیای گرجستان هستند که بصورت رسمی و قانونی در اتحادیه اروپا (لندن) ثبت گردیده اند عملیات تعیین سطح و معادلسازی را انجام میدهند.
سایت پردیس بین الملل فارابی
Www.farabicampus.eu

سایت دانشگاه علوم تحقیقات اوراسیای گرجستان
Www.iusr.eu

برای کسب اطلاعات بیشتر مثل شهریه ، نمونه مدارک و مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
شاهرخی. ۰۹۱۶۳۶۰۶۱۵۶
(اعضای ارشد پردیس بین الملل علوم و فنون فارابی و دانشگاه علوم تحقیقات اوراسیای گرجستان )

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز لرستان : ۳۳۲۴۲۵۲۶