اخبار

شهرک صنوف قاضی الگویی مناسب برای سایر استانها

بازدید اعضای اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اراک از شهرک صنوف قاضی خرم آباد.

رییس، نائب رییس و تعدادی از اعضای اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اراک باهدف الگو برداری از شهرک صنوف قاضی از این شهرک بازدید کردند.

شهرک صنوف قاضی تیر ماه سال ۹۲ در چهار کیلومتری شهر خرم آباد و با هدف انتقال صنوف آلاینده و کم کردن ازدحام آنها در مناطق شهری مرکز لرستان به بهره برداری رسید که ظرفیت استقرار ۱۲۰۰ واحد صنفی را دارد.