اخبار

شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

گرامیداشت روز جهانی قدس و شرکت در راهپیمایی این روز وظیفه ای شرعی و اخلاقیست.
این جمله آرش راشدی رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان در جمع تعدادی از رؤسای اتحادیه ها و کسبه و بازاریان در جلسه هماهنگی اصناف بود.
راشدی در ادامه با توجه به فرموده تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، و تاثیر بسیار زیاد بازاریان و اصناف در مسائل سیاسی، اجتماعی و… جامعه، حضور حداکثری مردم خصوصا کسبه و بازار را در راهپیمایی روز قدس تاکید نمودند.