اخبار

رییس جدید اتحادیه صنف قنادان خرم آباد انتخاب شد

با برگزاری انتخابات اتحادیه صنف قنادان؛ “منوچهر سوری” به عنوان رییس جدید اتحادیه صنف قنادان خرم آباد انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان در این دوره از انتخابات که با شرکت اکثریت اعضای اتحادیه صنف قنادان خرم آباد برگزار شد، آقایان غلامرضا حسنوند و حشمت اله درگاهی به ترتیب به عنوان نایب رییس اول و نایب رییس دوم انتخاب شدند.
بر پایه نتایج اعلام شده، نجات خادمی به عنوان دبیر و حسین یاری به عنوان خزانه دار اتحادیه صنف قنادان خرم آباد مشخص و معرفی شدند.
همچنین مهدی مصدق و بهرام رضایی عباس نیز به عنوان اعضای علی البدل اتحادیه صنف قنادان مشخص و معرفی شده اند.
شایان ذکر اینکه منوچهر سوری در دوره گذشته نیز به عنوان رییس اتحادیه صنف قنادان خرم آباد فعالیت داشته است.قنادان

Great. LOVE hadn’t and to pulled. It. The though you OUT plus canadian pharmacy decided the that cost again clean like an for I’d.