گزارش

روز خبرنگار مبارک باد

۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار بر همه فعالان عرصه رسانه و خبر مبارک باد.۸۷۴_۶۳۴۷۹۹۳۹۰۷۵۳۴۹۳۷۵۰_s