اخبار

رایزنی‌های اتاق اصناف لرستان برای دریافت تسهیلات جهت تکمیل ساختمان اتاق اصناف مرکز لرستان

در نشستی که اتاق اصناف لرستان با مدیریت شعب بانک تجارت استان لرستان داشت، مهندس راشدی رییس اتاق اصناف لرستان جهت دریافت تسهیلات برای تکمیل ساختمان اتاق اصناف لرستان با آقای سلطانی مدیریت شعب بانک تجارت استان رایزنی کردند.
در این جلسه جهت صدور کارت اعتباری برای دارندگان پروانه کسب و همچنین اطلاع رسانی جهت دریافت کارت آسان خرید بانک تجارت توافقاتی صورت گرفت.