اخبار

رئیس اتاق اصناف ایران : پرداخت تسهیلات ۲۰ درصدی واحدهای تولیدی کشور را فلج می کند

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در شرایط رکود اقتصادی پرداخت تسهیلات با نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی به واحدهای تولیدی کشور به زیان اقتصاد است.
علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: پرداخت تسهیلات با سود بالا در شرایط رکود در حالی است که کشورهای توسعه یافته اروپایی تسهیلات را تنها با سود حدود ۲ درصد در اختیار تولید کنندگان خود قرار می دهند ضمن اینکه در این کشورها واحدهای تولیدی از تخفیف مالیاتی نیز برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی اکنون با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند و سیاست های غلط بانکی با نرخ سود ۲۰ درصد که اگر هزینه های جانبی دیگر را به آن اضافه کنیم، به بالاتر از ۳۵ درصد بالغ می شود، که فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
فاضلی اظهار کرد: در شرایط امروز کشور نیاز به حرکت جهادگونه در اقتصاد کشور داریم که با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی محقق خواهد شد و آن هم ایجاد بهبود فضای کسب وکار است.
وی با بیان اینکه بیکاری به یکی از معضل های عمده کشور تبدیل شده است، افزود: در هیچ سازمانی فضای ایجاد اشتغال به اندازه اصناف نبوده و این اصناف بودند که در سالهای اخیر بار اشتغالزایی کشور را بر دوش داشتند . دراین میان عده ای نیز وارد بازار دلالی و واسطه گری شده اند و بازار را با رکود و آسیب های دیگر همراه کرده اند.
فاضلی تصریح کرد: تقویت بنگاه های کوچک نیز از دیگر مسایل با اهمیت اقتصادی است که فعال کردن بنگاههای صنفی کشور را در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار داده ایم.
وی افزود: دغدغه اصلی اصناف در دوران پساتحریم این است که دچار آفت وارادت بی رویه کالاهای خارجی نشویم و این مساله به جد پیگیری و برنامه ریزی شود.
فاضلی همچنین با بیان اینکه مالیات حقوق حقه است و اصناف آن را پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: در فرایند مالیاتی کشور تا امروز اصناف به دنبال نظام شفاف سازی هستند و دنبال بهینه کردن کار هستیم و در راستای قانون باید حرکت کرد و اگر اقتصاد مردم محور و مردم باور نشده باشد، راه به جایی نمی بریم.
وی تاکید کرد: بحث ما در بخش مالیات این است که بنگاههای هویدا و آشکار در سطح شهر که در سطوح مختلف اقتصادی فعالیت می کنند را نباید تحت فشارهای مضاعف مالیاتی قرار داد و پذیرفت که اگر مالیات کمتری از بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط رکود و تحریم دریافت شود، قطعا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.۷c58fXL