اخبار

دیوار مهربانی به خرم آباد رسید

رییس اتاق اصناف مرکز استان لرستان گفت: دیوار مهربانی در شهر خرم آباد با هماهنگی خیرین بازار و اصناف برای اهدای لباس های نو و دسته دوم مردم به نیازمندان و مستمندان ساخته و در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان لرستان آرش راشدی اضافه کرد: مردم شهر خرم آباد می توانند لباس های مازاد و دسته دوم و یا نو خود را برای اهدا به نیازمندان و مستمندان به دیوارهای مهربانی در مرکز شهر خرم آباد تحویل دهند تا نیازمندان و مستمندان واقعی بتوانند از این البسه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در صورت استقبال خیرین نوع دوست خرم آبادی، این دیوار در دیگر مناطق شهر خرم آباد نیز ساخته می شود تا مستمندان و نیازمندان در دیگر محلات شهر خرم آباد نیز بتوانند نیازهای مادی و یا پوشاک مورد نیاز خود را تامین کنند.
دیوار مهربانی به دیواری اطلاق می شود که خیرین و مردم شهر با اهدای و آویزان کردن لباس های نو و کارکرده خود آنها را به نیازمندان اهدا می کنند و نیازمندان و افراد تهیدست می توانند از این لباس ها استفاده کنند.
دیوار مهربانی از چندی پیش در اغلب شهرهای ایران همزمان با فرا رسیدن فصل سرما ایجاد شده که با استقبال مردم روبرو شده است.