اخبار

دیدار مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با مهندس راشدی

در این دیدار که به مناسبت هفته تامین اجتماعی انجام گرفت مهندس آرش راشدی رییس اتاق اصناف لرستان ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی به خانم حمزه لویی و دیگر همکاران ایشان به جمعیت بالای خانواده اصناف اشاره کرد و گفت:
اصناف به عنوان بنگاههای خرد اقتصادی بدون در بر داشتن بار مالی برای دولت، بالاترین اشتغالزایی را دارند.
همچنین آقای راشدی برای حمایت از واحد های صنفی پیشنهاد کرد طی تفاهم نامه ای سازمان تامین اجتماعی ضمن بخشودگی جرایم بیمه ای، حق بیمه معوق این واحدهارا در اقساط بلند مدت دریافت کند.
خانم حمزه لویی نیز ضمن قدر دانی از تعامل اتاق اصناف لرستان با سازمان تامین اجتماعی ،از پیشنهاد آقای راشدی استقبال کرد و افزود بیمه تامین اجتماعی هیچ حمایتی را از جمعیت بزرگ اصناف دریغ نخواهدکرد.