اخبار

دیدار رییس اداره تعزیرات حکومتی استان و رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت با هیئت رییسه اتاق اصناف مرکز لرستان

جناب آقای القاصی مهر رییس اداره تعزیرات حکومتی استان لرستان در این دیدار ضمن تبریک به هیئت رییسه جدید از تعامل بالای اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی قدر دانی نمود.

آقای امیر طولابی رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز ضمن تبریک به هیئت رییسه اتاق اصناف گفت اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت همچون گذشته نهایت همکاری را با اتاق اصناف مرکز لرستان خواهد داشت.

آقای حشمت رحیمی رییس اتاق اصناف مرکز لرستان نیز ضمن خیر مقدم به رییس اداره تعزیرات حکومتی و رییس بازرسی سازمان صمت لرستان از زحمات بازرسین آنها در گشت های مشترک با اتاق اصناف قدر دانی نمود.