اخبار

در ماه رمضان پلیس به صورت محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی بازدید می کند

جناب سرهنگ سعید گودرز نژاد رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران عزیز در ماه مبارک رمضان در گفتگو با روابط عمومی اتاق اصناف لرستان گفت :
با توجه به ساماندهی و مشخص شدن واحدهای صنفی پذیرایی درون شهری جهت پذیرایی از مسافران در ماه مبارک رمضان پلیس به صورت محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی بازدید می کند و قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد و به منظور رعایت حرمت ماه مبارک از هر گونه تظاهر به روزه خواری در واحدهای صنفی و اماکن عمومی جلوگیری می شود .
سرهنگ گودرز نژاد افزود واحدهای صنفی مجاز به فعالیت می بایست نسبت به استتار نمای خارجی مکان در حد متعارف اقدام واز طبخ غذاهای دود زا در این ایام خودداری کنند.