اخبار

حضور پر رنگ و پر شور اصناف و بازاریان مرکز لرستان در راه پیمایی روز قدس

ماه رمضان سال ۱۳۵۸ خورشیدی بود که خورشید درخشان آسمان انقلاب ایران، حضرت امام خمینی رحمه الله ، در پیامی سرنوشت ساز، آخرین جمعه ماه رمضان هر سال را به عنوان روز قدس تعیین کردند و آن را روز حیات اسلام نامیدند. امسال نیز مانند سالهای گذشته در آخرین جمعه ماه رمضان، شاهد راه پیمایی گسترده بازاریان ،اصناف و اتحادیه های مختلف صنفی مرکز لرستان در کنار سایر مردم مسلمان جهان در روز قدس بودیم.
و همه یک صدا با شعار کوبنده «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر امریکا»، خواستار رهایی بیت المقدس از چنگال نظام صهیونیستی شده و حمایت خود را از مردم فلسطین و مبارزات آنان تا آزادی قدس شریف اعلام کردند.

حضور پر رنگ و پر شور اصناف و بازاریان مرکز لرستان در راه پیمایی روز قدس