اخبار

حضور هیئت رئیسه و کارکنان اتاق اصناف مرکز لرستان در راهپیمایی روز قدس

آخرین جمعه ماه رمضان
فرمان تاریخی امام خمینی(ره)
فلسطین پاره تن اسلام است.
مقاومت تا پیروزی فلسطین و نابودی اسرائیل.
حمایت تمامی مسلمین از فلسطین مظلوم.
در راهپیمایی روز جهانی قدس تمامی اقشار جامعه حضوری پرشورواحساس داشتند. در این میان کسبه و بازار که همواره نقشی اساسی و تعیین کننده در تمامی عرصه های اجتماع دارند بار دیگر این پشتیبانی را نشان دادند.
اعلام رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان و احساس مسئولیت اتحادیه ها و صنوف مختلف باعث شد که دسته هایی از اقشار مختلف، خصوصا کسبه و بازاریان، از ساعات ابتدایی شروع راهپیمایی تا اتمام نماز جمعه و اعلام بیانیه، تمام قد در صفوف بهم فشرده، همچو دیواری از اقتدار در مقابل دوربینهای داخلی و خارجی اعلام کنند که تا آخر ایستاده ایم.
حضور هیئت رئیسه و کارکنان اتاق اصناف مرکز استان لرستان و رؤسای اتحادیه ها و کسبه و بازاریان در این رویداد سالانه، دلگرمی پراحساسی را به مسئولین نظام و هموطنان تزریق نموده و در پایان با تشکرِ رئیس اتاق اصناف از حضور این قشر، برگ زرینی دیگر بر غیرت و رشادت لُرها و لرستانیها خصوصا مردم غیرتمند خرم آباد افزون گردید.
۱۱ / ۴ / ۱۳۹۵ .خرم آباد . روز جهانی قدس